Φίλιππος Καμπουρόπουλος

Director, CPA

Είναι Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής (CPA) στο τμήμα Audit & Assuranceτης COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Έχει ασχοληθεί με την διενέργεια τακτικών και φορολογικών ελέγχων σε μη εισηγμένες και σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που εφαρμόζουν τα IFRS/ΕΛΠ, στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της βιομηχανίας και του δημοσίου, έχει πραγματοποιήσει μετατροπές και αποτιμήσεις εταιρειών, διασπάσεις-αποσχίσεις – συγχωνεύσεις, διενέργεια ελέγχων σε δήμους, διαχειριστικούς ελέγχους, και εκπονήσεις επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan), έχοντας εμπειρία άνω των 15 ετών με προϋπηρεσία σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.

Eίναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και μεταπτυχιακού πτυχίου (MSc) στα πληροφοριακά συστήματα του πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου.