Ποιοί Είμαστε

Ποιοί Είμαστε

Compass Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Compass Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, είναι μια εταιρεία με στελέχη πολυετούς εμπειρίας και έδρα το Μαρούσι Αττικής.

Πρωταρχικός σκοπός της Compass είναι η παροχή αναβαθμισμένου επιπέδου υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχειρηματικής οντότητας και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκάστοτε έργων, σύμφωνα πάντα με το Νομοθετικό Πλαίσιο, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, καθώς και της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Γνωρίστε μας, καλύτερα!

Partner, CPA, Founder

Κωνσταντίνος Κουτρουλός

Partner, CPA

Αθανάσιος Ρόιλος

Partner, CPA

Παύλος Σταφυλάς

Partner, CPA, Founder

Κωνσταντίνος Κουτρουλός

Partner, CPA

Αθανάσιος Ρόιλος

Partner, CPA

Παύλος Σταφυλάς

Partner, CPA

Ιωάννης Θ. Μακρής

Director, CPA

Νικόλαος Θ. Μακρής

Director, CPA

Φίλιππος Καμπουρόπουλος

Partner, CPA

Ιωάννης Θ. Μακρής

Director, CPA

Νικόλαος Θ. Μακρής

Director, CPA

Φίλιππος Καμπουρόπουλος

Audit Manager

Σπύρος Κάσσαρης

Audit Manager

Σπύρος Κάσσαρης