Ιωάννης Θ. Μακρή

Partner, CPA

Ο Ιωάννης Μακρής είναι Partner και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA), στο τμήμα Assurance Services της Compass Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Δραστηριοποιείται στο επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή από τις αρχές του έτους 2000 και έχει συμμετάσχει στον έλεγχο πλήθους οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Έχει προϋπηρεσία σε δύο μεγάλες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες, στη μία εκ των οποίων, υπήρξε μέτοχος για δεκατρία έτη.

Εκτός από την ενασχόλησή του με τον τακτικό κατά νόμο έλεγχο εισηγμένων στο Χ.Α. και μη εταιρειών και Δήμων – Δημοτικών Επιχειρήσεων, διεκπεραιώνει φορολογικούς ελέγχους εταιρειών και έχει διατελέσει υπεύθυνος μετατροπών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΕΛΠ και εταιρικών μετασχηματισμών.