Κωνσταντίνος Κουτρουλός

Partner, CPA, Founder

Είναι Partner και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA), στο τμήμα Assurance Services της Compass Ορκωτοί Ελεγκτής και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στους τομείς της βιομηχανίας του εμπορίου και της ενέργειας.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος ειδικών οικονομικών ελέγχων σε αυξήσεις κεφαλαίων, σε εξαγορές και συγχωνεύσεις για λογαριασμό μεγάλων Ομίλων, μετατροπές οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ/ΝΕΑ ΕΛΠ, ειδικούς φορολογικούς ελέγχους κλπ.

Έχει εμπειρία ως επικεφαλής ελέγχου σε ελληνικές και ξένες εταιρείες εισηγημένες στο Χρηματιστήριο και μη, αμοιβαία καφάλαια και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.

Έχει διατελέσει ως Επιβλέπων Εντολοδόχος (Monitoring Trustee) για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.