Νικόλαος Θ. Μακρής

Director, CPA

Είναι Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής (CPA) στο τμήμα Audit & Assurance
της COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Έχει ασχοληθεί με την διενέργεια τακτικών και φορολογικών ελέγχων σε μη εισηγμένες και σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που εφαρμόζουν τα IFRS/ΕΛΠ, στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της βιομηχανίας και του δημοσίου, έχει πραγματοποιήσει μετατροπές και αποτιμήσεις εταιρειών, διασπάσεις αποσχίσεις – συγχωνεύσεις, διενέργεια ελέγχων σε δήμους, διαχειριστικούς ελέγχους, και εκπονήσεις επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan), έχοντας εμπειρία άνω των 20 ετών με προϋπηρεσία σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.

Eίναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά