Σπύρος Κάσσαρης

Audit Manager

O Σπύρος είναι απόφοιτος του ΑΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά και εργάζεται ως Audit Manager τα τελευταία 6 χρόνια.

Διαθέτει εμπειρία σε υπηρεσίες τακτικού, φορολογικού και διαχειριστικού ελέγχου όπως και σε ελέγχους προσυμφωνημένων διαδικασιών στους κλάδους του εμπορίου και του τουρισμού.

Επίσης έχει παράσχει τις υπηρεσίες του σε Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ, δημόσιους οργανισμούς και νοσοκομεία.